Raamatupidamisteenuste hinnad sõltuvad pakutavate teenuste paketist ja kogustest. Hind kujuneb vastavalt kliendi vajadustele. Hinda mõjutab dokumentide maht ja lepingu kestvus.

 

Meie hinnad on paindlikud ja soovi korral koostame eraldi hinnapaketi lähtuvalt kliendi eripärast.

 

Hinnad algavad alates 450 kroonist.